ΚΟΛΑΟΥΖΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΟΛΑΟΥΖΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΟΛΑΟΥΖΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

Κολαούζο ή σπειρωτόμος χρησιμοποιείται στην δημίουργια σπειρώματος σε άξονα.

Τα σπειρώματα κατασκευάζονται με δυο συστήματα μονάδων μέτρησης μήκους, δηλαδή:
• το Μετρικό (διαστάσεις σε mm)
• το Αγγλοσαξωνικό (διαστάσεις σε ίντσες)
Πολυμορφία & Σχεδίαση του Σπειρώματος
Τα βασικά χαρακτηριστικά σπειρώματος:
• Η εξωτερική ή ονομαστική διάμετρος του κοχλία D ή του περικοχλίου d. Η διάμετρος αυτή μαζί με τον
κατάλληλο συμβολισμό του σπειρώματος (π.χ. Μ για το μετρικό σπείρωμα) ορίζει το σπείρωμα (π.χ.
Μ20).
• Το βήμα του σπειρώματος Ρ. Το βήμα σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχει στο συμβολισμό του
σπειρώματος (π.χ. σε τραπεζοειδές σπείρωμα Tr10x2).
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός σπειρώματος:
• Η διάμετρος του πυρήνα του κοχλία ή εσωτερική διάμετρος σπειρώματος d3.
• Η μέση διάμετρος του κοχλία D2 ή του περικοχλίου d2που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς των
κοχλιών.
• Η γωνία των πλευρών του σπειρώματος β.
• Το ύψος του γεννήτορος τριγώνου Η.
• Το πραγματικό βάθος σπειρώματος h3.
• Η ακτίνα καμπυλότητας στο βάθος των διακένων R.

Βλέπετε 1–16 απο 18 αποτέλεσματα

Βλέπετε 1–16 απο 18 αποτέλεσματα