ΤΣΟΚ-ΤΟΡΝΟΥ-ΠΟΝΤΕΣ

ΤΣΟΚ-ΤΟΡΝΟΥ

ΤΣΟΚ-ΤΟΡΝΟΥ

Ο τόρνος είναι μηχανή που χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση μετάλλου, ξύλου κ.τ.λ με τη σύσφιξή του σε συσκευή συγκράτησης (τσοκ) και με την περιστροφή του κάτω από ισχύ κατάλληλου εργαλείου κοπής για περιστροφή, διάτρηση, διαμόρφωση πρόσοψης, κατασκευή σπειρώματος κ.λ.π..Η διαδικασία της επεξεργασίας με τόρνο ονομάζεται τόρνευση. Το αντίκειμενο που προκύπτει είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής. Ανάλογα με το μέγεθός τους χωρίζονται σε τόρνους ελαφρού, ημιβαρέως και βαρεώς τύπου.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων